SDP SCUBA Diving Paramedic

I. Opis

  • Kurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych kwestiami zdrowia w nurkowaniu.
  • Kurs obejmuje zajęcia z dostarczania natychmiastowej pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), podstawowych kwestii AED oraz dostarczanie tlenu podczas wypadków nurkowych.

 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi.
  • Instruktor kursu musi mieć ważny certyfikat Scuba Diving Paramedic (przyznawany na maksymalnie 3 lata).

 

III. Wymagania wstępne

  • Minimalna granica wieku nie jest ustalona.
  • Minimalne zalecane kwalifikacje nurkowania Open Water Diver ASTD (ASTD *) – początkujący nurek lub równoważne kwalifikacje (OWD według CMAS, RSTC P, itd.).
  • Jest również przeznaczony dla nie nurkujących interesujących się medycyną nurkową i pierwszej pomocy (np. wody ratowników, sanitariuszy, itp.).