Florida I – díl 2.

MUDr. David Skoumal –  ASTD Training Director

 

Florida – Historie jeskynního potápění v USA
Část druhá: Léta 1950 – 1970

V roce 1960 další významný jeskynní potápěč John Harper společně s Bobem Tuckerem,Ronem Howardem a Hoytem Robertsem objevují fosílie mastodonta – kosti a čelisti na dně Hornsby Spring nedaleko malého městečka High Springs.Tito potápěči jako první začínají používat světla s NiCd akumulátory.

Díky členitosti floridského aquiferu potápeči začínají provádět tzv. traverz – po zanoření do jednoho vývěru se vynoří v druhém. Například 175stop (53m) dlouhý traverz z Devil´s Eye

( Ďáblova oka) do Devil´s Ear(Ďáblova ucha). Grace Zinn byla první ženou, která v roce 1961 provedla traverz na vzdálenost 450 stop (cca 135m) s max.hloubkou 30m z Manatee Spring do Catfish Hotel.

V roce 1962 John Harper překonává v Hornsby Spring prvních délkových 1000 stop ( 305m) a koncem roku ustanovuje světový rekord v traversu na vzdálenost 2109 stop (643m)

Zatím je v plenkách filosofie bezpečného jeskynního potápění, vše je ve vývoji.

Dochází , tak jako v budoucnu, k úmrtím v zatopených jeskyních – v posledních 4 letech cca 48 úmrtí. Proto 21.5. 1964 organizuje David Desautels první seminář jeskynního potápění.Hlavním bodem byla analýza těchto úmrtí. Jednou z těchto nehod bylo také úmrtí Conrada Limbaugha v březnu 1960 v jeskyni Port Miou Cassis, který se zde potápěl bez vodící šňůry!!!!

Na trhu se objevují dvoustupňové regulátory s oddělenou ústenkou, které se jeví daleko vhodnější pro jeskyně, než modely s vrapovými hadicemi a objevují se první vodotěsné manometry.Hal Watts použije roku 1965 jako první záložní druhý stupeň regulátoru –Octopus.

V roce 1966 John Harper se potápí společně s Hal Watsem v lokalitě Zuber Sink ( 40 Fathom Grotto), zakládají klub Forty Fathom Scubapros.Pokračují v exploracích významné lokality Eagle´s Nest poblíž Weeki Wachee. Eagle´s Nest je v současné době nejoblíbenější floridská lokalita Toma Mounta ( výkonný ředitel IANTD a historicky jeden z nejvýznamnějších jeskynních potápěčů světa).

O rok později vytváří John Harper společně s Randym Hyltonem nejprogresivnější dvojici jeskynních potápěčů své doby a jsou právem považováni za nejlepší floridské jeskynní potápěče 60.let.  Prodlužují explorace v Hornsby Spring a Eagle´s Nest. V Little River objevují část zvanou Florida Room ve vzdálenosti 1130 stop ( 345m) , max.hloubka 30m , dále v roce 1969 vytvářejí nový světový rekord v délce průniku – v Madison Blue Springs do vzdálenosti 1800 stop ( 550m),max.hloubka 25m a o rok později jako první provedou rekordní traverz mezi Orange Grove Sink a Paecock I Spring v délce 4693stop (1430m),max.hloubka 30m.

Soudobá technika zahrnuje přístroj 2x 72cuft (2 x10lt). Láhve jsou propojeny jednoduchou propojkou se třmeny a mají uprostřed výstup pro 1 regulátor.Vzhledem k délce pobytu pod vodou začínají potápěči používat mokré obleky.Problémem začíná být kompenzace vztlaku.

V té době však se však kompenzátory vztlaku ještě komerčně nevyrábějí a potápěči to řeší pomoci prázdných plastových lahví a kanystrů ( Clorox bottle, Jerry can ) o objemu až 5 gallonů ( 19lt),které dofukují a vypouštějí podle potřeby.Většinou jsou kanystry připevněny šňůrou vzadu na přístroji.Svítilny do ruky brzy nahradí oddělené hlavy a akumulátory, vycházející z motocykolových světel.Za tuto koncepci vděčíme dalšímu z významných jeskynních potápěčů – Franku Martzovi. Vytváří s Tomem Mountem další úspěšnou dvojici – jak při jeskynních exploracích, tak i při hloubkových sestupech – v roce 1965 sestoupí se vzuchem do hloubky 360 stop – 110m.

Ve stejnou dobu vstupuje na scénu jeden z nejvýznamnějších jeskynních potápěčů všech dob a to Sheck Exley, který s potápěním v jeskyních začal v roce 1966 společně s Joe Prosserem, v roce 1968 zakládá první speleopotápěčskou skupinu Dixie Cavern Kings, která není omezena působností pouze na Floridě a v roce 1969 napsal první manuál jeskynního potápění „Dixie Cavern Kings Cave Diving Manual“.

Posunují se i hloubkové limity v jeskyních – Sheck v roce 1967 v Zuber Sink ( 40 Fathom Grotto) dosahuje s Carlem Fowlerem hloubky 227 stop – 69m , John Harper a Hal Watts dosahují dna v Morrison Spring v hloubce 240 stop – 73m .Každý popisuje velmi barvitě příznaky hloubkového opojení – dusíkové narkózy. S tímto problémem se Sheck snaží vyrovnat cvičením, bojovými sporty, meditací… Hal Watts je považován za hlavního odborníka na hloubkové ponory a vytváří systém postupné hloubkové adaptace opakovanými sestupy se zvětšující se hloubkou a to v krátkých intervalech po sobě. V roce 1967 dosahuje se vzduchem hloubky 390stop – 119m.Sheck a Joe Prosser se v roce 1967 setkávají s Tomem Mountem, který měl v té době nejvíc jeskynních ponorů na světě a Tom jim vypráví o Eagle´s Nest, o jeskyni , kde se můžeš potápět v tunelu, který jde tak hluboko, jak chceš ty sám. Nastal problém, že Sheck hledal nového parťáka pro hloubky – jediní, kteří by dále v té době připadali v úvahu, byli Hal Watts,John Harper a Frank Martz.Ale osobně z nich nikoho neznal, proto vyrazil k Nest sám a dne 11.5. 1969 dosahuje hloubky 292 stop – 89m a délky průniku 700 stop – 213m.Ve svém dosud nejdelším sestupu v jeskyni dosahuje dosud největší hloubky v jeskyni na Floridě.

Jako první se Sheck zamýšlí nad jiným plánováním spotřeby v uzavřených prostorách.Dosud často užívané pravidlo pro návrat ½ + 2 ( myšleno ½ vstupního tlaku plus 200 psi ( 15bar))

se jeví často jako nedostatečné pro bezpečný návrat. Sheck přichází v roce 1968 s „third rule“  Třetinovým pravidlem – třetina tam, třetina zpět a třetina jako rezerva. Toto pravidlo je akceptováno dodnes jako základ pro rozumné uvažování při sestupu do uzavřených prostor s otevřeným okruhem.Dnes se toto pravidlo nazývá přesněji „ Rule of Thirds “

V této době se rovněž objevují gumové ploutve s hydrodynamickými kanály – model JetFin, jehož popularita se opět vzkřísila na přelomu nového milénia,když tento 30let starý model oprášila firma Scubapro. Téměř každá firma v 70.létech vyrábí svůj model (RocketFin(US Divers), ScubaFin (Scubapro), SpiroFin(la Spirotechnique),Unifin a JetFin (Poseidon) atd.) Dnes patří model JetFin k nejoblíbenějším modelům pro jeskynní potápění.Jedná se o ploutve s největší efektivitou při základním druhu pohybu a tím je frogkick-žabí kop.

Protože došlo k úmrtí 4 studentů v Ginnie Springs, je iniciováno další setkání jeskynních potápěčů. David Desautels s Tomem Mountem a jinými zakládají skupinu AquaMarine Cave Dwellers(Florida Cave Dwellers) a zakládají fórum zkušených jeskynních potápěčů k vytvoření standard bezpečného jeskynního potápění.Rok 1969 je však velmi bouřlivý.Státní orgány se staví velmi striktně proti jeskynnímu potápění. Konec konců tohle v Evropě  také dobře známe. 29.května 1969 je svolán druhý seminář jeskynních potápěčů, kterého se zúčastňují i zákonodárci,státní úředníci, šerifové z regionu Suwannee River. Ze strany potápěčů jich přijíždí pouze 41, ale zato skalních jeskyňářů, kteří vzbuzují zasloužený respekt. Brzy se daří zvrátit boj se sílící anti-cave legislativou na stranu potápěčů a seminář končí úspěchem.

2.července 1969 byla oficiálně ustanovena Davidem Desautelsem,Larry Brielem, Tomem Mountem, Hal Wattsem aj. první opravdová výcviková organizace – NACD( National Association for Cave Diving), aktivní v průzumu a výcviku až do dnešních dnů.

Končí prvních 20 let historie jeskynního potápění na Floridě, končí doba pionýrská a nastupuje doba velkých objevů, inovátorství techniky, nových trendů a filosofií,které výrazně ovlivnily další vývoj jeskynního potápění ve světě.Je vidět, že spousta toho, co vzniklo před 45 léty během počátku jeskynního potápění, mělo opravdu dobrý základ a beze změn se používá dodnes.

 

[av_gallery ids=’4483,4482,4481,4480,4479,4478,4477,4476,4475,4474,4473,4472,4471,4470,4469′ style=’thumbnails‘ preview_size=’portfolio‘ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb‘ thumb_size=’square‘ columns=’4′ imagelink=’lightbox‘ lazyload=’avia_lazyload‘]